Dành cho cán bộ y tế
 
 

Sản phẩm dinh dưỡng cho nhu cầu dinh dưỡng mỗi ngày

 
 
 

Sản phẩm dinh dưỡng đặc biệt

 
Sản phẩm dinh dưỡng cho bé sinh non, nhẹ cân

Enfalac A+ Premature

Sản phẩm dinh dưỡng cho bé sinh non nhẹ cân
0 – 12 tháng

Sản phẩm dinh dưỡng cho bé nôn trớ, đầy hơi, quấy khóc 0 – 12 tháng

Enfalac A+ Gentle Care

Sản phẩm dinh dưỡng cho bé nôn trớ, đầy hơi, quấy khóc
0 – 12 tháng

Sản phẩm dinh dưỡng cho bé bất dung nạp Lacto, tiêu chảy cho bé 0 – 12 tháng

Enfalac A+ LactoFree Care

Sản phẩm dinh dưỡng cho bé tiêu chảy do bất dung nạp Lactose
0 – 12 tháng


 
Sản phẩm dinh dưỡng cho bé dị ứng đạm sữa bò 0 – 6 tháng

Nutramigen

Sản phẩm dinh dưỡng cho bé dị ứng đạm sữa bò
0 – 16 tháng

Sản phẩm dinh dưỡng cho bé dị ứng đạm sữa bò, đậu nành và tiêu chảy kéo dài 0 – 12 tháng

Pregestimil

Sản phẩm dinh dưỡng cho bé dị ứng, kém tiêu hóa và hấp thu
kéo dài 0 – 12 tháng

Trang chủ | Về Mead Johnson | Liên hệ | Điều khoản bảo mật | Điều khoản sử dụng | Dành cho cán bộ y tế | Nhà phân phối độc quyền | Sitemap
Bản quyền © 2010 Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam - Thiết kế & phát triển bởi NewmediaEdge
Đóng
Trang này chứa nội dung dành cho cán bộ y tế, nếu bạn là cán bộ y tế vui lòng bấm vào ô "Xác nhận" bên dưới
Xác nhận là Cán Bộ Y Tế     Thoát ra
Trang này chứa nội dung dành cho cán bộ y tế, nếu bạn là cán bộ y tế vui lòng bấm vào ô "Xác nhận" bên dưới
Xác nhận là Cán Bộ Y Tế     Thoát ra
Trang này chứa nội dung dành cho cán bộ y tế, nếu bạn là cán bộ y tế vui lòng bấm vào ô "Xác nhận" bên dưới
Xác nhận là Cán Bộ Y Tế     Thoát ra
Trang này chứa nội dung dành cho cán bộ y tế, nếu bạn là cán bộ y tế vui lòng bấm vào ô "Xác nhận" bên dưới
Xác nhận là Cán Bộ Y Tế     Thoát ra
Trang này chứa nội dung dành cho cán bộ y tế, nếu bạn là cán bộ y tế vui lòng bấm vào ô "Xác nhận" bên dưới
Xác nhận là Cán Bộ Y Tế     Thoát ra
Trang này chứa nội dung dành cho cán bộ y tế, nếu bạn là cán bộ y tế vui lòng bấm vào ô "Xác nhận" bên dưới
Xác nhận là Cán Bộ Y Tế     Thoát ra
Trang này chứa nội dung dành cho cán bộ y tế, nếu bạn là cán bộ y tế vui lòng bấm vào ô "Xác nhận" bên dưới
Xác nhận là Cán Bộ Y Tế     Thoát ra
Trang này chứa nội dung dành cho cán bộ y tế, nếu bạn là cán bộ y tế vui lòng bấm vào ô "Xác nhận" bên dưới
Xác nhận là Cán Bộ Y Tế     Thoát ra
Trang này chứa nội dung dành cho cán bộ y tế, nếu bạn là cán bộ y tế vui lòng bấm vào ô "Xác nhận" bên dưới
Xác nhận là Cán Bộ Y Tế     Thoát ra
Trang này chứa nội dung dành cho cán bộ y tế, nếu bạn là cán bộ y tế vui lòng bấm vào ô "Xác nhận" bên dưới
Xác nhận là Cán Bộ Y Tế     Thoát ra