Quá trình học hỏi là gì?

"Não bộ của trẻ phát triển nhanh nhất trong giai đoạn từ thai nhi đến 2 tuổi (đạt 80% trọng lượng não người trưởng thành) và sẽ gần như đạt 100% trọng lượng não người lớn khi bước vào tuổi thứ 6. Phần não trước là phần lớn nhất (so với các phần khác của não bộ) đóng vai trò là trung tâm hình thành sự thông minh của trẻ, đóng vai trò quan trọng đối với tiềm năng học hỏi của trẻ."
Phần não trước có nhiệm vụ tập hợp quá trình suy nghĩ, lên kế hoạch và tác động đến các hoạt động của cơ thể. Những yếu tố ấy được gọi chung thành 3 kỹ năng chính: "Tập trung – Ghi nhớ - Xử lý tình huống" có ảnh hưởng quan trọng đến tiềm năng học hỏi tương lai của trẻ.

su-tap-trungSỰ TẬP TRUNG - CONCENTRATION

Sự tập trung (Concentration) là điểm khởi đầu trong quá trình học hỏi của trẻ, bao gồm: "Sự quan tâm, chú ý và nhắm đến sự việc đang diễn ra trong khoảng thời gian cần thiết". Việc trẻ tập trung chú ý vào một sự việc nào đó sẽ phát triển quá trình học hỏi của trẻ một cách hiệu quả nhất.

su-ghi-nho

SỰ GHI NHỚ - MEMORY

Sự ghi nhớ (Memory) không phải là bắt trẻ học thuộc lòng, mà là giúp trẻ tiếp nhận và cất giữ những thông tin xung quanh vào trí não của trẻ. Trẻ thường tập trung ghi nhớ đối với sự việc nào đó, khi đến thời điểm cần phải sử dụng thông tin, trẻ sẽ tự động "lấy ra" những thông tin đã được lưu trữ trong trí nhớ và "sử dụng" lại.

tu-duy-xu-ly-tinh-huongXỬ LÝ TÌNH HUỐNG – PROBLEM SOLVING

Xử lý tình huống (Problem Solving) là quá trình trẻ vận dụng các kinh nghiệm đã học hỏi được, liên kết với những thông tin thu thập được cùng với các tác động của môi trường bên ngoài để đưa ra những quyết định xử lý tình huống hay suy nghĩ về những tình huống mới.


"Tập trung – Ghi nhớ - Xử lý tình huống" - một chuỗi ba bước quan trọng không thể thiếu trong quá trình học hỏi của trẻ.

Và bố mẹ chính là người đóng vai trò quan trọng giúp con trẻ phát triển tốt các kỹ năng trên. Bên cạnh đó, trang bị dinh dưỡng đầy đủ và môi trường phù hợp cũng là yếu tố cần thiết để thúc đẩy phần não trước của trẻ được phát triển tối đa và tạo nền tảng vững chắc cho tiềm năng học hỏi của trẻ trong tương lai.
logo footer

Bản quyền © 2012 Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam